Tekstbureau Skribo

checklist

Het is belangrijk dat je Skribo precies vertelt wat je voor ogen hebt. Hoe duidelijker de opdracht, hoe gerichter het resultaat. Gebruik onderstaande checklist om je gedachten te bepalen. Druk hem af en markeer wat van toepassing is. Klik hier om de checklist te downloaden
Product(en):
 • persbericht
 • brochure
 • mailing
 • nieuwsbrief
 • artikel
 • interview
 • advertentie
 • productinformatie
 • handleiding
 • helpinformatie
 • interface
 • website
 • anders: …
Dienst(en):
 • schrijven
 • vertalen
 • opmaken
 • bouwen
 • starterspakket
 • redigeren
 • trainen
 • ontwerpen
 • testen
 • anders: …
Doel:
 • informeren
 • adviseren
 • overtuigen
 • verleiden
 • verkopen
 • anders: …
Doelgroep:
 • suspects
 • klanten
 • consumenten
 • ouderen
 • MKB
 • hoogopgeleiden
 • ambtenaren
 • prospects
 • dealers
 • bedrijven
 • jongeren
 • multinationals
 • laagopgeleiden
 • anders: …
Gewenste reactie:
 • antwoordkaart
 • telefoon
 • fax
 • e-mail
 • website
 • anders: …
Imago, sfeer,
karakter, toonzetting:
 • formeel
 • serieus
 • degelijk
 • vertrouwenwekkend
 • klantvriendelijk
 • informeel
 • vrolijk
 • frivool
 • controversieel
 • verrassend
 • anders: …
Onderwerp: waar gaat het over
Boodschap: kern, hoofdzaak, bijzaken
Achtergrond: wat is de voorkennis van de lezer,
wat mag bekend worden verondersteld
Inhoud: hoe, wie, wat,
waar, waarom, wanneer
Beschikbare informatie: bedrijfs- of productinfo,
branche- of vakterminologie,
voorlopige opzet, steekwoorden, …
Website: © Skribo