Tekstbureau Skribo

Boek redigeren en vertalen

Op de Millimeter: ICT, hersenen en cognitie (Ned./Eng.) - Publiek-private samenwerking in onderzoek, innovatie en valorisatie - Frits GrotenhuisVoor grafisch ontwerpbureau Op de Millimeter: de Nederlandse tekst redigeren van het boek ICT, hersenen en cognitie van Frits Grotenhuis, en vervolgens naar het Engels vertalen. Het boek is tweetalig uitgegeven.

  • Categories: Boek
  • Tags: engels, redigeren, vertalen
Website: © Skribo