Tekstbureau Skribo

redigeren

Je wil je Nederlandse of Engelse tekst laten nakijken of verbeteren. Dat kan op veel manieren, van controle op taalfouten tot volledig herschrijven. Jij geeft aan wat je wilt Skribo voert het uit, en geeft je zonodig advies.

Taal

Veel lezers nemen teksten met taalfouten minder serieus. Voldoet je tekst aan alle taalkundige regels? Skribo let niet alleen op grammatica en tik- en spelfouten, maar bijvoorbeeld ook op leestekens, hoofd- en kleine letters en gebruik van spaties en koppeltekens. Na deze controle is je tekst gegarandeerd foutloos Nederlands.

Structuur

Hierbij gaat het om een logische en overzichtelijke indeling van de tekst, die aansluit bij het medium (bijvoorbeeld website of papier). Een grote lap tekst nodigt niet uit tot lezen. Staat de informatie in de juiste volgorde? Is de hoofdzaak duidelijk, zijn er bijzaken die weg kunnen? Heeft de lezer houvast aan een inleiding, aan tussenkopjes en een conclusie of samenvatting aan het eind? Is de tekst te lang (of juist te kort)? Komen structuur en doel van de tekst overeen? Als het erom gaat dat de lezer een website bezoekt, moet dat in één oogopslag duidelijk zijn.

Inhoud

De volgende stap is een inhoudelijke controle. Sluit de tekst aan bij de doelgroep, bijvoorbeeld wat toon en stijl betreft? Komt de boodschap duidelijk over? Kan het beter of korter worden geformuleerd? Lopen de zinnen soepel, leest het lekker weg? Zijn eventuele vaktermen of afkortingen bekend bij de lezer?

Natuurlijk is een inhoudelijke redactie tijdrovender dan alleen een taalkundige. Bovenstaande indeling geeft je een globale indruk van de mogelijkheden. Voor langere teksten maakt Skribo een duidelijke offerte, op basis van je wensen en (een voorbeeld van) je tekst.

Begin 2009 heeft Skribo een redactiewedstrijd gewonnen die was uitgeschreven door Taalpost, een nieuwsbrief voor taalliefhebbers. Uit 319 inzendingen werd de herschrijving van Derk Ederveen gekozen.

Schrijven is schrappen

Godfried Bomans, Nederlands schrijver
Website: © Skribo